15. 5. 2020

Páteční nešpory

Večerní modlitbu breviáře můžeme již rovněž realizovat v kostele: těch, kteří se ji společně ve farnosti modlí, není tolik, aby ohrozili zdraví své i svého okolí. Rozděleni do dvou skupin a v bezpečném rozestupu od sebe se tato skupina farníků propojí se všemi kněžími, řeholníky a laiky, kteří se po celém světě a přibližně ve stejnou dobu modlí stejná slova z této církevní liturgie.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.