8. 6. 2023

Těla a Krve Páně - čtvrtek 6:30

Ve čtvrtek 08. 06. slavíme slavnost Těla a Krve Páně. V 6:30 mše s eucharistickým požehnáním.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.