7. 8. 2020

Příprava k biřmování

Kandidáti letošního udělování svátosti biřmování se dnes sejdu již posedmé, aby pokračovali v přípravě k jejímu přijetí. Sraz je na mši svaté v 17:30, po ní pokračujeme na faře.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.