15. 9. 2020

Zasedání pastorační rady

Svou modlitbou můžete doprovázet dnešní večerní zasedání pastorační rady, začíná mší svatou v 17:30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.