15. 3. 2023

Biblický večer

167. PRVNÍ SČÍTÁNÍ
Numeri kap. 1

Než Izraelité vstoupí so zaslíbené země, Hospodin nařizuje spočítat všechny bojeschopné Izraelity počínaje dvaceti lety života. Jde o první sčítání od chvíle, kdy izraelský lid opustil dům otroctví, jak je zde nazýván Egypt. Paradoxem je, že egyptská země je z pohledu putujícího na poušti, tedy lidu bez domova, představena jako dům. Toto přirovnání vynikne tím více, že putující lid sám se má stát domem pro Hospodina, tedy příbytkem, kde bude On sám panovat a rozhodovat. To je také jediná podmínka, kterou dává pro možnost vstupu do zaslíbené země. Musejí pozorně naslouchat Božím příkazům, naučit se je rozeznávat od toho, co Božím není, a následně se pak podle nich řídit. Stejně jako kdysi Židé, i křesťané mají stejnou podmínku pro vstup do finálního Božího království, které je cílem našeho životního putování.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.