3. 4. 2019

Biblický večer

ZNEUCTĚNÍ DINY

Dina, kterou Lea porodila Jakubovi, jednou šla navštívit místní dívky. Když jí uviděl Šekem, syn knížete té země, vzal si jí násilím, spal s ní, a tak jí zneuctil.

Další z těžko pochopitelných biblických příběhů. Syn místního pohanského krále znásilní Jakubovu dceru Dinu, pak se do ní ale zamiluje a je ochoten cokoli udělat kvůli tomu, aby si ji mohl vzít za ženu. Požadavek Dininých bratří překvapí: požadují obřízku všech mužů ve městě. Odpustí jim Jakub, ale také Bůh, že tento posvátný symbol smlouvy a věrnosti zneužijí pro plánovanou pomstu, aby následně v bolesti ležící muže zbaběle pozabíjeli? Ve dvojici mstitelů vyniká jméno Lévi, z něhož vzejdou zasvěcení služebníci chrámu…
Genesis 34

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.