8. 4. 2020

Nářky proroka Jeremiáše

V liturgii Svatého týdne až do liturgické reformy II. vatikánského koncilu měly své místo i tzv. temné hodinky (tenebrae), jejichž součástí by zpěv biblických žalozpěvů proroka Jeremiáše. Dnešním streamingem z kostela sv. Gotharda si je můžeme společně připomenout.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.