15. 11. 2019

Modlitba nešpor

Nešpory je večerní modlitba, kterou se kněží a řeholníci modlí v církvi na celém světě – je to propojení duchovních, kteří tímto způsobem mají jako jedno společenství posvěcovat tento pozemský čas. Po druhém vatikánském koncilu se do této modlitby zapojují i laikové. Na přání hlasujících ve farní anketě zavádíme i u nás společnou modlitbu nešpor, a to každý pátek v 17:00 (přede mší svatou), pokud v tom čase není jiná modlitba.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.