1. 4. 2020

Biblická hodina

Dnes se opět můžete zúčastnit biblické hodiny, streamovaný výklad začíná v 18:15.

VYSLÁNÍ DO EGYPTA

Mojžíš řekl Hospodinu: „Prosím, Pane, nebyl jsem předtím výmluvný, nejsem ani nyní, když mluvíš se svým služebníkem, protože mám těžkopádná ústa a těžkopádný jazyk.“ Hospodin mu odpověděl: „Kdo dal člověku ústa? Kdo udělal němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin?“

Exodus 4,1-31

Boží povolání se nedá zcela vysvětlit, a dokonce ani pochopit. Jak popsat okamžik, když ve svém nitru slyšíte hlas, který jste si nevymysleli, s kterým dokonce někdy i bojujete a nesouhlasíte s ním, ale zároveň víte, že vás ten hlas volá k něčemu velkému a důležitému? Dialog Mojžíše je prototypem takovéto situace. Není divu, že se chlápkovi jako byl Mojžíš nechce zpět do Egypta: žije si u Midjánců v klidu, stihl se dobře oženit i zplodit syna, a navíc nestrádá ani majetkově. Už z nadpisu tohoto večera však je jasné, že s Bohem se hádá velmi těžko…

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.