14. 1. 2024

Začíná příprava na biřmování 2024

Příprava na biřmování v roce 2024 pro dospělé začíná už v lednu, první přípravné setkání se koná v neděli 14. ledna v 15 hodin na faře.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.