19. 6. 2024

Biblický večer v Bubenči

203. ZPĚTNÝ POHLED: OSÍDLENÍ ZAJORDÁNÍ

Deuteronomium, kap. 2

Když se z Babylonu přeživší Židé, bylo to pouhé torzo původních dvanácti kmenů. Dokonce se jim už nepodaří ani obsadit vše, co před odvlečením do zajetí obývali. Jejich zemi mezitím obsadily jiné kočovné kmeny a jejich členové se smíchali s pozůstatky Židů, kteří nebyli odvlečeni. Tito měli svou Bibli, kterou sepsali podle toho, jak si ji pamatovali a jak ji tlumočili dál dalším generacím. Takto vznikli Samaritáni neboli Samařané, jimiž Židé pak pochopitelně pohrdali a nemíchali se s nimi. Pravou a jedinou Bibli měli přeci oni, stejně jako si pouze oni udrželi pravou bohoslužbu. Židovské kmeny, které kdysi obsadily Zajordání, se již nikdy do tohoto území nevrátily a jejich osud zanikl v nedohlednu.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.