12. 2. 2021

Modlitba nešpor

V 17 hodin se farníci a zájemci o společnou modlitbu - byť v patřičných rozestupech - scházejí v kostele sv. Gotharda, aby se spolu s dalšími lidmi napříč celou církví pomodlili dnešní večerní chvály.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.