4. 12. 2020

Výstav Eucharistie

Odpoledne mezi 15 a 17 hodinou se můžete zastavit v kostele sv. Gotharda na tichou osobní modlitbu a adoraci před vystavenou Svátostí Oltářní.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.