24. 2. 2021

Biblická hodina - Druhá zkouška na poušti

110. DRUHÁ ZKOUŠKA: MANA A KŘEPELKY
Exodus 16, 1–36
Křesťané chápou manu jako předobraz eucharistie – svátosti, v níž se dává ve způsobu chleba za pokrm sám Kristus. Pro Židy představovala mana zázračný dar z nebes: padá jako déšť nebo rosa a za rána pokrývá zemi, na slunci se pak rozpouští. Tento pokrm, o němž nevíme nic bližšího, bude Izraelity doprovázet po celou dobu jejich putování pouští. Křepelky jsou malí stěhovaví ptáci, které přilétají do Palestiny a na Sinaj ve velkých hejnech v březnu nebo v dubnu. Mění-li se vítr, celé hejno se snese na zem a unavení ptáci se dají snadno chytit.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.