3. 6. 2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Každý čtvrtek v Bubenči začínáme společným slavením mše svaté, při níž nechybí nejen krátký výklad Božího Slova a inspirativní myšlenka na celý den, ale ani možnost přijímání Ježíšova těla (a mimo covidovou dobu i krve). Pro mnoho věřících se stal tento duchovní pokrm takovou samozřejmostí, že si pro ten kousek proměněné hostie chodí bez ohledu na nějaká omezující pravidla, která stanovují, kdy není nejen vhodné, ale ani dovolené eucharistii přijímat. Zapomněli jsme na to, že ne my jsme si vyvolili Ježíše, ale on si vyvolil nás; že to nejsme my, kteří jsme za Ježíše položili život, ale že to on položil život za nás; že my nemáme právo rozhodovat, kdy můžeme ke svatému přijímání jít, ale že to on může stanovit, kdy to možné je. Slavnost Božího Těla není jen o průvodu, o monstranci, o oltářích. Je to hlavně možnost zastavit se a chvíli před Eucharistií v tichu a pokoře klečet.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.