15. 3. 2019

Křížová cesta

Poslední dobou v naší farnosti oblíbená společná postní modlitba – zamýšlením se nad jednotlivými zastaveními a konkrétní úvahou nad svým vlastním životem se můžeme každý pátek více přibližovat k Ježíši, jenž nás volá, abychom kráčeli jeho cestou. A slibuje, že nás neopustí.
Každý pátek v postní době od 17 hodin.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.