11. 4. 2022

Pondělí svatého týdne - Nářky proroka Jeremiáše

Pondělí 17:30 starobylé gregoriánsky zpívané Nářky proroka Jeremiáše + svaté přijímání.
V 11:00 se bude konat pohřeb p. Miloslava Nerada.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.