14. 12. 2022

Biblický večer

SDÍLENÍ

Leviticus, kap. 17–22

Tentokrát sdílení nebude jednoduché, protože se může projevit individualistický pohled na všechno, co je součástí tzv. Zákona svatosti, nebo chceme-li dát přednost jinému synonymu – Řádu čistoty. Nejenže pod vlivem tradiční výchovy a někdy i nesprávného výkladu v katolických kruzích slovo svatost rezervujeme pouze těm, kteří už jsou u Boha a termín čistota pouze na oblast sexuality, ale jsou to právě tato dvě slova, která nám mohou činit problém pochopit, protože často spolu souvisí: Bůh nazývá nečistotou, tedy smilněním, všechno, co se provádí jinak, než on požaduje, hlavně v oblasti osobní či společné bohoslužby. Na prvním místě má být On vždy, když je člověk doma o samotě, jakož i když se stýká s druhými. V pohlavní oblasti spatřuje Boží Slovo jedno z největších nebezpečí, kdy se bude člověk chovat tak, jak to chce on sám a kam Boha zkrátka pouštět odmítne.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.