13. 8. 2020

Modlitba za Arménii

Arménie má zavedenou dvouletou povinnou vojenskou službu pro muže ve věku 18-27 let a velká část státních financí jde pro potřeby arménské armády.
Modleme se za úspěšné rozhovory o uzavírání mezinárodních mírových smluv a dohod, které povedou k postupnému odzbrojení lidstva napříč planetou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.