31. 12. 2020

Závěr kalendářního roku

I přes pandemii, která nás všechny mohla překvapit, bychom neměli zapomenout na mnohá dobrodiní a na Boží doprovázení nejen v dobách dobrých, ale i v nečekaně náročných. Děkovná mše svatá na závěr občanského roku se u Sv. Gotharda koná v 17.30.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.