11. 1. 2022

Odklizení vánoční výzdoby

Stejně jako příprava kostela na Vánoce není záležitostí kostelníka (zvláště když jsme aktuálně ve stavu, kdy ho hledáme), nemůže ani na něm ani na knězi spočívat ani jeho úklid po Vánocích. Protože jde opravdu o mnohem větší zátěž (je potřebné odstrojit, vynést a zpracovat velké i malé vánoční stromky, opatrně poskládat figurky z betléma do krabic tak, abychom je další rok bez problémů opět uměli správně použít a rozestavit, a nakonec zamést podlahu od opadaného jehličí, umýt ji od špíny a vyluxovat koberec), budeme rádi za každého ochotného člověka. Aby kostel mohl opět zářit čistotou a sloužit nám všem. Přijďte prosím pomoct: na večerní mši se posilníme modlitbou a Eucharistií, a pak si vyhrneme rukávy a pustíme se do toho.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.