20. 11. 2020

Modlitba nešpor

I v dnešní době je potřebná nejen soukromá, ale i společná modlitba - v bezpečných rozestupech se i dnes v 17 hodin přijďte do kostela sv. Gotharda společně pomodlit páteční nešpory.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.