30. 1. 2019

Biblický večer

JAKUBŮV SEN
„Když se Jakub probudil ze snu, usoudil: ´Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl.´“
Jakub je na útěku a zastavuje se na pohanském posvátném místě. Před spaním si klade pod hlavu kámen – předmět, neobvyklý pro spánek, ale naopak obvyklý pro stavbu domu anebo chrámu. Následuje zvláštní sen, v něž po žebříku vystupují a sestupují Boží andělé. Co se mu to vlastně zdá a jak si tento sen vysvětlí? Úryvek z Bible navíc připomíná vznik poutního místa Bét-el.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.