16. 1. 2022

Přidejte se - Příprava na biřmování

Příprava k biřmování začíná v neděli 16. ledna odpoledne v 15 hodin.
I když při vyjmenování sedmi svátostí jde v pořadí o druhou svátost, v praxi západních křesťanů se biřmování stává svátostí, kterou přijímají ti věřící, kteří buď stojí na prahu osamostatnění se od svých rodičů, anebo už se zralými křesťany cítí a touží svůj osobní vztah k Bohu posunout a ztvrdit svým samostatným „ano“ na vše, co Bůh ještě v jejich životě učiní. Proto se tradičně biřmování říká také „svátost dospělosti“ nebo také „svátost křesťanské zralosti“. Od roku 2016 se každý rok o říjnovém posvícení bubenečská farnost setkává s některým biskupem, který při této příležitosti udělí svátost biřmování těm z farníků, kteří se k jejímu přijetí od ledna jednou měsíčně připravují. K mladým křesťanům Marianně a Štěpánovi se v tuto neděli odpoledne ještě můžete přidat i vy.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.