21. 11. 2020

Podávání svatého přijímání

I dnes v podvečer v 17:30 můžete na kostelní zahradě přijmout eucharistii jako součást následného nedělního ztišení při sledované mše svaté.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.