8. 9. 2023

Otevřený kostel a Nešpory na svátek Narození Panny Marie

Spolu s ostatními aktivitami se vracíme také k modlitbě nešpor. Páteční program je tedy bohatý. Tento pátek 8. září, na svátek Narození Panny Marie bude od 15:00-17:00 otevřený kostel, v 17:00 hod začne modlitba nešpor a v 17:30 mše svatá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.