2. 7. 2023

Příprava rodičů ke křtu dítěte

I když někteří rodiče berou své děti jako hotové osobnosti už od narození, pravdivou skutečností, doloženou i biblickými texty, je to, že dítě nejen není ještě schopno samostatného rozhodování, ale je navíc odkázáno na výchovu svých rodičů: tito ho mají – a to ať už to dítě chce, nebo nechce přijmout – slovem i příkladem vést k tomu, co poznávají jako správné a dobré. A to, co je správné a dobré, opět rodiče poznávají z různých zdrojů. Jsou-li ochotni se sami učit z výkladu Písma Svatého a pak dál tyto poznatky předávat svým dětem, mohou požádat kněze své farnosti o křest dítěte. Příprava obou rodičů se v Bubenčí koná v neděli večer a bez dětí. Navíc je možné ji absolvovat kdykoli v těhotenství, aby se křest po porodu nemusel dlouho odkládat.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.