25. 11. 2020

Zádušní mše za P. Krupku

Večerní mše je dnes obětována za P. Františka Krupku, který byl od roku 1922 farářem v bubenečské farnosti, a to až do roku 1942, kdy byl na základě udání místního kostelníka nuceně odsunut do Zásmuk, kde zemřel. Po tomto faráři je pojmenováno také nedaleké Krupkovo náměstí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.