24. 7. 2020

Modlitba za Argentinu

Původní obyvatelstvo země Arakuánce a Patagonce bylo téměř vyhubeno samotnými kolonizátory anebo přivlečenými nemocemi.
Modleme se za vzájemný respekt mezi rasami, aby zejména v církevních kruzích a mezi věřícími neexistovalo pohrdání nebo dokonce nenávist k jiným národům a kmenům.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.