14. 1. 2021

Zasedání ekonomické rady

Rok 2020 byl pro mnohé oblasti života, četné profese a řadu jednotlivců ekonomicky velmi těžký. Celosvětovou covidovou epidemii většina vlád světa řešila občas nesystémovým až chaotickým zavíráním o otevíráním obchodů, hotelů, restaurací, úplně zamrzl cestovní ruch, krachují dopravci a ekonomika mnoha států se ocitá v rekordních dluzích. Nejinak je tomu i v církvi. A zdaleka nejde pouze o diecéze, řehole či farnosti, které přišly o více než polovinu obvyklých příjmů ze sbírek věřících, ale především o jednotlivé věřící, kteří potřebují naši pomoc. Ekonomickou radu naší farnosti tedy čeká důležité zasedání, při němž budeme rozhodovat, do čeho a jak investovat v roce 2021, kdy očekáváme další propad ekonomiky.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.