6. 1. 2021

Žehnání vody, kadidla a křídy

Slavnost Zjevení Páně si dnes u Sv. Gotharda připomeneme mší svatou v 17:30. V ní proběhne i žehnání vody, křídy a kadidla:
V naší zemi asi není nikdo, kdo by někdy neviděl tři písmena K M B na některých dveřích. Již méně je těch, kteří znají jejich význam: jde o počáteční písmena jmen tří mudrců z Východu: Kašpar, Melichar a Baltazar. Právě oni vešli do příbytku malého Ježíše, aby v něm uctili Boha, jenž se narodil ve světě jako člověk, jako jeden z nás. V tradičních krajích 6. ledna vychází ráno kněz z kostela, aby v doprovodu ministrantů kropil veřeje jednotlivých domů a bytů požehnanou vodou a napsal na ně právě výše zmíněná písmena. V těch méně tradičních oblastech, jako je i Praha a Česká republika, se voda, křída a kadidlo žehnají v kostele, aby si je zájemci mohli vzít domů a svůj příbytek požehnat soukromou domácí modlitbou.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.