7. 9. 2020

Modlitba za Austrálii

Země, která obývá jeden celý kontinent, je další ze států, které navštívíme prostřednictvím informačního večera, na němž nám přednášející přiblíží jeho dějiny, kulturu, bezpečnostní i politickou situaci a náboženské složení místního obyvatelstva. Dozvíme se mnohé podrobnosti o vlajce, hymně i státním znaku, vyslechneme si video-poselství australského velvyslance, jehož sídelní mise v polské Varšavě je určena i pro občany České republiky. A pak se až do neděle 4. října každý den budeme modlit na jednotlivé úmysly, které si lze vzít domů z kostela a připojit se tak k ostatním bubenečským farníkům, kterým není lhostejný osud zeměkoule a dalších generací, které na ni budou žít i po nás.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.