17. 3. 2019

Příprava k biřmování

Biřmování je jednou ze tří tzv. iniciačních svátostí, tedy událostí, jimiž se věřící v Ježíše Krista nejen napojuje na Boží milosti, ale postupně se stává plnohodnotnou součástí církve. Zatímco východní křesťané je přijímají najednou, v latinské (římskokatolické) církvi je přijímáme postupně: po křtu je dítě nebo dospělý připravován k přijetí eucharistie a když dosáhne věku rozlišování, může přijmout plnost slíbených Božích darů v biřmování. Povídání o tom, co je to ta plnost Božích darů, kdo je slíbil, ale i to, proč biřmování vlastně potřebujeme – to vše bude součástí naší společné přípravy.
Začínáme v 15 hodin v kostele.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.