2. 2. 2022

Požehnání svící

Ve středu je svátek Obětování Páně, lidově nazývaný Hromnice. Během mše svaté v 17:30 budou požehnány svíčky, které si lidé přinesou do kostela, aby jim připomínaly Boží přítomnost a blízkost i během těžkých chvil, když si je zapálí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.