12. 10. 2022

Biblický večer

Biblické hodiny se konají každou středu na faře po skončení večerní mše svaté (zač. v 17:30 hod).

153. DEN SMÍŘENÍ

Leviticus, kap. 16

Největším svátkem je podle knihy Leviticus každoroční Den usmíření. Dodnes jde o jeden z nejvýznamnějších dnů pro židy v celém roce. V tento den lidé nepřinášejí obětní dary, obětujícím je pouze velekněz: všichni mají Den smíření prožít v pokání, modlitbě a půstu. Zdá se, že tato kapitola sice vznikla společně s ostatními části knihy Leviticus, nicméně byla postupně ostatními svatopisci (lidští autoři jednotlivých biblických knih) doplňována podle toho, jak se obřady stabilizovaly, přičemž je dnes těžké najít její nejstarobylejší části. Text pomůže nejen těm, kteří chtějí lépe rozumět židovskému prožívání vztahu s Bohem, ale každému křesťanovi k pochopení Listu Židům, v němž autor zdůrazňuje, že Ježíš Kristus je pravým a jediným knězem i obětí.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.