25. 10. 2023

Biblické večery pokračují

178. DODATKY K OBĚTNÍM ŘÁDŮM
Numeri, kap. 15

Souvislý tok vyprávění přerušuje kapitola, která opět pojednává o obětním řádu. Dnes není jednoduché porozumět, proč jsou tato slova zařazena právě na toto místo. Stěží to je pouze záliba autora ve střídání témat, jakož i stylu vyprávění – dramatické pasáže jsou přerušovány pasážemi statickými. Jako vysvětlení se spíše jeví ustavičná připomínka toho, co mají mít před sebou jako cíl: cesta, po níž se vydávají, sice jednou skončí usazením se a nalezením určitého pohodlnějšího způsobu života, neskončí však pokušení bouřit se proti Hospodinu. Jako první obvykle padnou povinnosti vůči Bohu: začnou se relativizovat, jejich závaznost se zpochybní a budou snahy zlehčit si vše, co se bude týkat vztahu s Bohem jako Pánem. Připomínka toho, co je bude čekat, když Izraelité konečně obsadí Kanaán, je zároveň projevem naděje, že se tak opravdu stane. I když už tušíme, že to nebude hned. Následuje rána, kterou patrně nikdo z přítomných nečekal, možná ani Mojžíš. Jsou na dosah cíle, ale nikdo z nich do něho nevejde. Ti, kteří se narodili teprve na poušti, dostanou novou příležitost být věrnými Bohu a Jeho přikázáním. A plní vděčnosti mu sloužit a přinášet příslušné oběti.

Biblické večery pokračují každou středu po večerní mši svaté na faře, (zač. v 17:30).

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.