18. 6. 2020

Modlitba za Antiguu a Barbudu

Ostrovní stát Antigua a Barbuda má historicky bohaté vztahy s africkou Libérií, odkud je však zakázáno dovážet jakékoli dřevo a dřevěné výrobky.
Modleme se za spravedlivé procesy a humánní zacházení při jakémkoli druhu repatriace.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.