9. 11. 2021

Společná modlitba růžence v den posvěcení Lateránské baziliky

Dnes v úterý 9. 11. se můžeme v 17:00 sejít ke společné modlitbě růžence. V 17:30 následuje mše svatá. Zároveň v tento den slavíme výročí posvěcení baziliky sv. Jana z Lateranu. Lateránská bazilika je nejstarší ze čtyř římských patriarchálních bazilik. Někdy též nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“. Katedrála byla posvěcena 9. listopadu 324 papežem Silvestrem a byla zasvěcená Nejsvětějšímu Spasiteli. Přilehlý palác sloužil jako sídlo papežů od 4. do 14. století. Toto místo bylo také dějištěm pěti všeobecných církevních sněmů.


Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.