2. 12. 2021

První Roráty při svíčkách

K adventu patří nejen vnější, ale především duchovní příprava na slavnost Narození Ježíše Krista. K ní můžeme zařadit jak cvičení se v sebeovládání, tak i naslouchání hlasu proroků obsažených ve Svatém Písmu. Obojí lze spojit při návštěvě rorátních mší u Sv. Gotharda každý čtvrtek ráno v 6:30, a to včetně posledního adventního čtvrtku 23. prosince. Abychom si trochu vykreslili atmosféru temnoty světa, do níž očekáváme to pravé a silné Světlo, opět po roce budou v lodi kostela při mši svaté svítit pouze plameny svíček.

Rorátní mše jsou plánovány na čtvrtky v 6:30 hod ve dnech 2., 9., 16. a 23.12.2021.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.