22. 12. 2021

Biblický večer

BIBLICKÉ SDÍLENÍ
Exodus 25–34

Naposledy v roce 2021 se schází zájemci o studium Bible, aby si tentokrát bez kněze, ale po modlitbě k Duchu Svatému, vzájemně sdělili, co jim četba a výklad předchozích biblických kapitol daly. Na první pohled šlo o nudné vyprávění, plné rozměrů a nezajímavých detailů o materiálu či vybavení svatostánku. Hlubší ponor do reálií doby, v nichž je Exodus psán a finálně redigován, však odhaluje, že nejde pouze o výčet čísel či přesného druhu látek a použitých rostlin pro míchání oleje. Ze všech těch přečtených stran doslova čiší krása i vážnost toho, co znamená zasvětit se Bohu. Přitom nejde pouze o Árona jako hlavního kněze a jeho syny, ale o každého z nás. Protože vztah k zasvěceným osobám, místům i časům není otázkou nějaké povinnosti, ale projevem lásky a úcty k Nejvyššímu. Vzít mu to, co mu patří, a přiřadit tomu svůj vlastní výklad se najednou nestává pouze lehkomyslností, ale jde o nejvyšší drzost a pýchu, stavějící se nad Hospodina. Krádež toho, co není nikoho z lidí. Krádež toho, co je Boží. Není divu, že v této části Bible je tolik zdůrazněno, že ten, kdo tak udělá, zaslouží si smrt. Protože i život je darem od Boha. A pokud ho někdo nerespektuje, nezaslouží si žít.

Biblické hodiny probíhají dvojím způsobem: pro farníky je připravený biblický večer na faře každou středu v 18:30, pro ostatní je nahraná biblická hodina na speciálním youtube kanálu BIBLICKÁ HODINA V BUBENČI

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.