21. 5. 2023

Dvě přípravy: k biřmování a křtu dítěte

Sedmá neděle velikonoční - v 15:00 hod proběhne příprava k biřmování a v 17:00 příprava rodičů ke křtu dítěte.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.