1. 11. 2023

Slavnost Všech svatých. Biblická hodina není.

Ve středu 1. listopadu je jeden ze zasvěcených dnů katolické církve: slavnost Všech svatých. Večerní mše jako naše společné setkání s Ježíšem i svatými je v 17:30. Biblická hodina v tento den z tohoto důvodu odpadá.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.