Galerie


Ukázky z naposledy přidaných alb.

Kurz psaní ikon (2022)

Návštěva apoštolského nuncia (2021)

Žehnání adventních věnců 2021

Synoda 2021-2023

Farní táborák

Modlitba za svět - Angola

První sv. přijímání - Boží hod

Velikonoční Vigilie

Modlitba za svět - Andorra

Kající pouť 2020

Modlitba za svět - Alžírsko

Postní duchovní obnova

Senioři a mládež v divadle

Koncert podané ruky

Ikonopisecký kurz

Copyright © 2018 - 2023 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.