10. 1. 2021

Nedělní mše svatá

Dnešní neděle je svátek Křtu Páně, končí letošní vánoční doba. Účast na farní bohoslužbě můžete mít jak v sobotu v předvečer (17:30), tak i v samotnou neděli, a to v 7:00 a 10:30. Mše svatá v 9:00 je neveřejná, streamujeme pro nemocné a pro lidi v izolaci či karanténě.
Svaté přijímání se kromě kostela podává i na kostelní zahradě vždy cca 30-40 minut po začátku mše, tj. 7:30-7:40, 9:30-9:40 a 11:00-11:10.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.