31. 1. 2021

Koncert podané ruky

Tato svatogothardská ekumenická tradice je poprvé vážně ohrožena možnými vládními restrikcemi, zakazujícími shromažďování lidí. Přesto si nejen chceme, ale i musíme umět podat ruku. Často se sice mluví o tom, že ruku si podávat nemáme, že tento symbol přátelství máme nahrazovat jinými znameními, nicméně je vysoce pravděpodobné, že si za nějakou dobu opět budeme ruce podávat a tento tradiční projev blízkosti s touto epidemií nezmizí. Umělci jsou připraveni vystoupit letos i pro omezený počet přítomných diváků, takže zbývá připravit scénář večera, v němž by tentokrát jednotliví duchovní pozdravili obyvatele Prahy 6 skrze streaming. Povede-li se to, nezapomeňte se připojit. I to může být naše podaná ruka.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.