10. 4. 2020

Velký pátek

Památka umučení Páně:

V centru pozornosti je kříž: potupný nástroj popravy, jejž Boží Syn přijal z lásky k člověku, aby nemusel být potrestán za své hříchy. Velikost této oběti nikdy nedoceníme, uznání viny však má být dnes doprovázeno dobrovolným velkým půstem a vděčnost Spasiteli uctěním kříže.

Doporučený text z Bible:
Žalm 31.
Evangelium podle Jana, kapitola 18-19.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.