20. 2. 2020

Modlitba za Albánii

Polovina Albánců se živí zemědělstvím a chovem dobytka.
Modleme se za požehnání pro letošní úrodu, aby měli dostatek jídla všichni obyvatelé pobřežní, hornaté i náhorní zóny v Albánii.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.