20. 7. 2023

Návrat motorkářů z pouti + mimořádná mše svatá v 17:30

Čtyři motorkáři z farnosti na pravidelné letní pouti letos zavítají i do rodiště svatého Gotharda, návrat je plánován na čtvrtek cca v 17 hodin. Můžete je čekat v kostele a společně s nimi poděkovat při mši svaté v 17:30. Tento týden proto není večerní mše ve středu, ale ve čtvrtek!

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.