21. 12. 2023

Hoďte lístečky! Do konce roku. Modlitba za naše zemřelé.

Do konce roku je také možné vhodit lísteček se jmény svých zemřelých a datem jejich úmrtí, za které se pak jednou měsíčně (první úterý) spolu v kostele modlíme. Za své nejbližší nezapomeňme prožívat mši svatou, ideálně ve výroční den jejich smrti, vysvětlení k tomu bude v pastoračním plánu, který bude k dispozici už nejbližší týden.

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.