28. 6. 2023

Biblické setkání

SDÍLENÍ

Numeri, kap. 5–11

Vysvobození z Egypta, zastavení pod horou Sinaj, obdržení životních pravidel, ale i rituálních předpisů – to vše bylo a stále je pro židovský národ silné téma. Každoročně se v myšlenkách a modlitbách vrací k tomu, co se tenkrát odehrálo a co poznamenalo jejich život navždy. Stávají se Božím majetkem, což s sebou přináší jak obrovskou milost a výhody, tak i závazek: být mezi ostatními národy světlem a svědectvím, skrze něž mají i ony poznat Hospodina. Aby Bůh mohl v lidu přebývat, má člověk za povinnost pravidelně očišťovat jak sebe, tak i svou komunitu: pravidelné oběti se nesmí stát formalitou, jednak Bohem vyžadovanou a povinnou, jednak lidmi samotnými přinášenou, která sama o sobě zajistí Boží milost a milosrdenství. Vše, co se odehrálo pod Sinajem, od zastavení až do vydání příkazu k odchodu, je příležitostí i pro křesťany: zamyslet se nad tím, co toto Boží Slovo ohlašuje jak nám jako jednotlivcům, tak i nám všem jako vyvolenému Božímu lidu, tedy církvi.

Biblické večery se konají každou středu na faře po skončení mše svaté (zač. v 17:30)

Copyright © 2018 - 2024 Farnost sv. Gotharda
Všechna práva vyhrazena.